Ο κόσμος στην Covid-19 εποχή: Τεχνολογία

Τις τελευταίες εβδομάδες, η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία των ψηφιακών υποδομών και εφαρμογών, όπως οι εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-εργασίας, καθώς και οι ψηφιακές εφαρμογές της δημόσιας διοίκησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Κατά συνέπεια αναμένεται η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμούς του κράτους και των επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της ανθεκτικότητας των ψηφιακών υποδομών, καθώς η εξάρτηση της κοινωνίας από αυτές γίνεται μεγαλύτερα. 

Πέρα από την ταχεία ανάπτυξη υπαρχόντων ψηφιακών υποδομών, αναμένεται και ένα νέο κύμα καινοτομικών ψηφιακών εφαρμογών, που θα είναι αφιερωμένες στην αντιμετώπιση της υγειονομικής, κοινωνικής, και κοινωνικής κρίσης που θα ακολουθήσει την πανδημία. Πρόκειται για εφαρμογές υποστήριξης της νέας οικονομίας όπου θα κυριαρχεί η απομακρυσμένη επικοινωνία, η κοινωνική απόσταση (social distancing) και η ελαχιστοποίηση των επαφών (contactless economy). Στην κατεύθυνση αυτή θα αναπτυχθούν δεκάδες εφαρμογές για την απομακρυσμένων επαφών για workouts και υποστήριξη ασθενών με COVID-19, καθώς και για την υποστήριξη της επιχειρηματικής συνέχειας (business continuity) των εταιριών στην εποχή του COVID-19.

 Γιάννης Σολδάτος, Δρ. Ηλ. Μηχ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

admin_2017

Author admin_2017

More posts by admin_2017

Leave a Reply