Ο κόσμος στην Covid-19 εποχή: Ηθική

Είναι μάλλον αναμενόμενο πως σήμερα, στην ψηφιακά συνδεδεμένη κοινωνία μας, η συλλογή και χρήση δεδομένων προτείνεται ώς μια από τις βασικές στρατηγικές για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Ειδικοί στη δημόσια υγεία από διαφορετικές χώρες και οργανισμούς και ερευνητές από διαφορετικούς τομείς, όπως η επιδημιολογία, η ιολογία, η εξελικτική βιολογία αλλά και οι κοινωνικές επιστήμες, επισημαίνουν πώς η συλλογή, ανάλυση και κοινοποίηση δεδομένων, από διαφορετικές ψηφιακές πηγές, μας βοηθάει να κατανοήσουμε το υπό εξέλιξη φαινόμενο.

Ενώ όμως οι προοπτικές που μας δίνονται από την ανάλυση των big data έχουν αναγνωριστεί ευρέως με κυβερνήσεις και ερευνητές, σε όλο τον κόσμο, να σπεύδουν να τις “ξεκλειδώσουν”, οι τεχνικοί περιορισμοί που αντιμετωπίζουμε δεν είναι αμελητέοι. Αυτοί οι περιορισμοί περιλαμβάνουν την ακρίβεια, την ευκρίνεια και την ποιότητα των δεδομένων που ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων πηγών, την επάρκεια των μέτρων διασφάλισης των δεδομένων, ζητήματα διαλειτουργικότητας και ασφαλείας. Ταυτόχρονα, επισημαίνονται σημαντικοί ηθικοί και νομικοί κίνδυνοι και ανησυχίες που ανακύπτουν από την ψηφιακή παρακολούθηση της εξέλιξης και πρόβλεψης των νόσων.

Την ώρα που αναδύονται όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που στοχεύουν στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την καταπολέμηση του COVID-19, η συζήτηση μέχρι στιγμής μοιάζει να περιορίζεται σε μια δυαδική προσέγγιση που από τη μία τοποθετεί τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διάσωση ζωών και από την άλλη το σεβασμό στη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και των πολιτικών ελευθεριών. Ωστόσο, αυτό που όλο και πιο συχνά μας δείχνει η διεπιστημονική έρευνα, είναι η ζωτική σημασία της ανάδειξης του πλαισιού στη διαχείριση των κοινωνικών, νομικών και ηθικών κινδύνων της επεξεργασίας δεδομένων σε πανδημίες, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών δημόσιας υγείας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ ή ακούστε το podcast.

Έφη Βαγενά, Καθηγήτρια Βιοηθικής και Πολιτικής Υγείας στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ)

admin_2017

Author admin_2017

More posts by admin_2017

Leave a Reply