Tag

innovation

Ο κόσμος στην Covid-19 εποχή: Συνεργατικότητα

By | Uncategorized | No Comments

Η Covid-19 εποχή δημιούργησε μεγάλες προκλήσεις για την πορεία των συνεργατικών χώρων, δημιουργώντας όμως (ψηφιακό) χώρο για περαιτέρω καινοτομία και συνδημιουργια για την περίοδο που έρχεται!

Μέσα από την περίοδο αυτή βλέπουμε καθαρά την ανάγκη της συνεργασίας και της συνδημιουργίας χωρίς αυτό να προϋποθέτει ότι είναι αναγκαίο να γίνεται σε κοινό φυσικό χώρο. Η έννοια της κοινότητας γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας στο εγγύς μέλλον, αφού μέσω της κοινότητας, σε φυσικό χώρο ή μη, έρχονται κοντά “ασυνήθιστοι σύμμαχοι” και το αποτέλεσμα δικαιώνει. 

Καθαρά αναφορικά με τους συνεργατικούς χώρους η εύκολη απάντηση λέει ότι θα περάσουν κρίση παρόλα αυτα είναι σημαντικό, όμως, να σκεφτούμε και μερικά νέα δεδομένα τα οποία η Covid-19 εποχή δημιούργησε και το αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί για τους συνεργατικούς χώρους μπορεί να έχει τελικά θετικό πρόσημο:

  • Περισσότεροι άνθρωπο έμαθαν να δουλεύουν με τηλε-εργασία κάτι το οποίο μπορεί να επιλέξουν και στο άμεσο μέλλον. Τηλε-εργασία δεν σημαίνει μόνο δουλειά από το σπίτι αλλά δουλειά σε χώρο πέραν του γραφείου και οι συνεργατικοί χώροι φαίνεται να αποτελούν την καλύτερη εναλλακτική!
  • Μικρές και Μικρομεσαίες #επιχειρήσεις θα αρχίσουν να προτιμούν συνεργατικούς χώρους σαν τη βάση τους με σκοπό να μειώσουν τα πάγια έξοδά τους, να ανακατανείμουν αποδοτικότερα τους πόρους τους αλλά και να δημιουργήσουν ευρύτερα δίκτυα συνεργατών
  • Η κοινότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι συνεργατικοί χώροι που δεν προσφέρουν απλά χώρο αλλά δημιουργούν κοινότητες, θα έχουν ένα σοβαρό πλεονέκτημα, δίνοντας στα μέλη τους τα κατάλληλα εργαλεία, δημιουργώντας διασυνδέσεις και παρέχοντας σχετικό περιεχόμενο

 

Δημήτρης Κοκκινάκης και Σόφη Λάμπρου, συνιδρυτές Impact Hub Athens

Ο κόσμος στην Covid-19 εποχή: Το Μέλλον

By | Uncategorized | No Comments

Τhe Institute for the Future is building post COVID-19 scenarios to help organizations and communities reimagine how they will operate and organize in the immediate aftermath of the pandemic. These four baseline scenarios will also include a cookbook-style toolkit of “scenario ingredients” that can be mixed and remixed by different communities to reveal the possible responses to the pandemic. They will be structured with three S-curves that play out various responses, resets, and reinventions that explore our way of life over the next 10 years.

Vanessa Mason, Research Director, IFTF Vantage

A Basic Recipe for Visions of the Future

Step 1.  Assess the Current Situation

What is revealed?

You can start to think about the future right now. Engage in conversations in your community, in your organization, within your family about what they’re seeing around them. Talk to people outside your daily circle and find out what life feels like for them at ground level—get at what we call “ground truth” for lots of different kinds of people. Everyone has a different view of the current situation, and those views fill in the details of a well-imagined story. What did you not know or think about before the crisis? What surprises you? What kinds dilemmas are suddenly laid bare?

Step 2.  Look back to see forward

Discern larger patterns 

Today’s health and economic crises are repeat performances of past crises, albeit in a very different context. We cannot think about the future without understanding these prior crises and the consistent patterns they’ve exhibited. What did we do in the past? What decisions did key players have to make? What can we learn from their successes and errors? History is not a rigid lesson, but it’s a prompt for our imagination. How will we turn an expanded awareness of the past into the ingredients for new stories of the future?

Step 3. Collect signals of the future

Detect novel responses to a novel virus

As important as the large patterns from the past are, the small signals all around us today point to what’s possible in the future. Signals are concrete events, data points, and developments from the present that give us hints of the future. Side by side with signals of disruption are signals of invention. What signals do you see around you today that give you hope or give you pause? What signals make you question commonly held assumptions? What signals suggest the beginning of a larger pattern that’s forming (Step 2)?

Step 4. Lay out a framework for choices

What values will make the future?

The patterns from the past and present and the signals from the future reveal choices that will mark our path. Do we self-isolate in a time of pandemic for collective well-being or do we find ourselves struggling with the choices—or lack of choices—about how much to self-isolate? Do we protect the immediate economy (in an attempt to save jobs, worker savings, and stock values in the short-term), or do we protect human lives (and thereby assure a vital workforce in the long-term)? These kinds of polar choices point to dilemmas that stem from competing values. Can we use these polar values to discover unimagined paths to travel the future.

For example, in the COVID-19 crisis, we might start by listing all the debates about how to respond. We can examine these debates to find a core set of values—polar values—that might guide our choices.

Step 5. Create your own future stories

What’s the path to the future YOU want most or the one you most fear?

Stories have beginnings, middles, and ends. Today, most of us are telling stories about how the COVID-19 pandemic started, how we’re coping with the crazy-hard challenges we face in a stay-home world and how this global catastrophe might end in three months or three years. But we can think of the future as three curves of global change.

Right now we are in the Response phase. Response is usually followed by a Reset—the time when we put the crisis into a larger perspective, when we assign it meaning, and rebuild stability. After reset comes Reinvention.  What do we want to build?  What choices do we need to make?  Who needs to make these choices? What can I, my community, or my organization do to make our future story a reality? And how do these choices shape four archetypal futures of GrowthConstraintCollapse, and Transformation?

Sketches of Four Futures

Step 6. Share your story

What can we create together in a post-outbreak world?

We humans are always telling stories to ourselves as we sift backward through our memories and look forward to tomorrow. Storytelling is our human superpower. It’s how we make a shared reality—however fragile that reality might be—from our individual memories and our collective imagination.

The pathway to creating the post-pandemic future that we want is to harness the best of our storytelling to guide our public and private lives. We need to use our ability to recognize patterns and signals as well as our diverse frameworks and values to assemble communities that can collectively create stories that will lead to the kinds of futures that touch our hearts as much as our minds.

This is the promise of futures thinking in a time of pandemic—to unite our human hearts and minds on the long path forward.

Πηγή: Institute For The Future

2nd Edition of the AAL Challenge Prize announced at the AAL Forum

By | Uncategorized | No Comments

On the 6th of October, within the AAL Forum that took place so constructively and with such success at Coimbra, the president of AAL Programme, Rafael de Andres Medina,  announced the 2nd Edition of the AAL Challenge Prize.

The 1st Edition of the AAL Challenge Prize, the Smart Ageing Prize, was successfully conducted in 2016. The prize looked for innovations in internet-connected devices (Internet of Things) that empower older adults to achieve the quality of life they aspire to, socially and independently. The winner was the company Activ84Health and its application, Activ84Health Explorer (that has since been renamed “Memoride”) which allows older people, unable to get about as they once could, to explore familiar areas from their past, using a stationary bike and Google Streetview. The application has created a lot of emotion for elderly people who managed, even only virtually, to “wander” in forgotten routes, opening to them a window on the world. Winning the prize had many benefits for the company: having received the 50,000 € funding, they have acquired over 40 paying customers in Belgium and abroad, found a place on the international spotlight, obtained media attention and attracted the interest of investors.

                 

Based on that experience, the expextations for the 2nd Edition of the AAL Challenge Prize. The topic will be officially announced when the prize is launched in November 2017, but it can now be revealed that it will be related to connectivity, social participation and quality of life. The prize aims to enhance the networks and social experiences of older adults, offline, in the real world, through innovative digital technologies.